Kotva
Bakaláři

 
 
Rozvrhy
Rozvrhy hodin
Počítadlo návštěvnosti
Online:
1
Dnes:
107
Posledních 7 dní:
3603
Posledních 30 dní:
13862
Celkem:
154958

Školské poradenské pracoviště


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY TÝMEM PORADENSKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

 • Školním metodikem prevence - Mgr. Václava Kopecká
 • Školním speciálním pedagogem –
  • Mgr. Eliška Hrochová budova Žalov, Roztoky
  • Mgr. Lea Zelená budova Roztoky
 • Výchovným poradcem (pro oblast výchovných a výukových problémů)
  • PhDr. Kristýna Omrtová – 1. stupeň – budova Roztoky
  • Mgr. Dita Blechová – 1. stupeň – budova Žalov, Roztoky
  • Mgr. Alena Křížová – 2. stupeň
 • Školním psychologem
  • Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D
  • Mgr. Adéla Rudá
 • Kariérním poradcem - Mgr. Alena Křížová

CÍLE NAŠÍ PRÁCE

 • Vytvořit širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů
 • Realizovat preventivní programy na škole a sledovat jejich účinnost
 • Zajistit kvalitní služby kariérového poradenství pro žáky
 • Připravit podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Vybudovat příznivé sociální klima na škole i v jednotlivých třídách
 • Vytvořit předpoklady pro dlouhodobé snižování neprospěchu žáků
 • Zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů
 • Poskytovat metodickou podporu učitelům
 • Zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči
 • Koordinovat služby ŠPP s dalšími poradenskými institucemi

Činnosti poradenských pracovníků:

Veškeré služby mohou být poskytovány na základě souhlasu zákonných zástupců. Souhlasu není potřeba:

 • při prvním kontaktu s žákem, který sám pomoc vyhledá – krizová intervence
 • při podezření na týrání nebo zneužívání dítěte další osobou
 • v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka nebo osob v jeho okolí